aktuality

Tento krát s menším počtom "včelárov", keďže viacerí sa zúčastnili na iných akciách sa konal šiesty krúžok. Nižšia účasť však nič neubrala na tvorivosti atmosféry a opäť sme sa dozvedeli niečo nové. Napríklad o tom, ako voláme "uletené včely". Iste ste aj Vy už počuli o včeľom roji a niektorí ho možno už mali možnosť aj vidieť kdesi na...

Netradičný termín pre včelársky krúžok vyšiel na prvú júnovú sobotu, pretože tento deň neodmysliteľne patrí celý deťom. A keďže prioritu majú hry a zábava, ktorých sme sa chceli zúčastniť na obecnom Dni detí, dohodli sme sa na skrátení dnešného krúžkového času. V nadväznosti na posledné stretnutie, kde sme sa dozvedeli niečo o včelej paši, sme sa...

Včielka je veľmi pracovitá. A takmer každý vie odpovedať na otázku: "čo včielky robia?" , že zbierajú med. To iste áno. Ale my po dnešnom krúžku už vieme, že včielky majú prácu pekne rozdelenú v závislosti od ich veku. Po vyliahnutí sa, keď im hovoríme "mladušky" pekne upratujú svoju vlastnú bunku, aby bola pripravené pre iné čielky. O pár dní...

Pokračujeme v teórii a dopĺňame ju praxou. Dnes sme si vysvetlili, čo vlastne včely jedia a ako prichádzajú na svet. Už vieme, že v úli môžeme nájsť včeliu kráľovnú, včely robotnice a trúdy, pričom vyliahnutie sa trvá každému z nich rôzne dlhý čas. Kráľovná, ktorú voláme aj matka to môže zvládnuť za 16 dní, včela robotnica za 21 dní a...

Prví nádejní lukostrelci si mali možnosť vyskúšať svoju zdatnosť na improvizovanej strelnici pri kultúrnom dome vo Voderadoch na štvrtkovom stretnutí nového streleckého krúžku. Aktivitu zabezpečuje občianske združenie Ars Boni v spolupráci s lukostreleckým klubom Archery club Geronimo z Trnavy a s obcou Voderady. Po vysvetlení základnej teórie...

Na druhom krúžku nám pribudli ďalší priaznivci včelárstva. Bolo fajn vidieť, že záujem z prvého krúžku neopadol, práve naopak. Ako to bude nabudúce? Rozšíri ešte niekto ďalší rady členov nášho krúžku a bude sa chcieť dozvedieť niečo zo života včielok? Nám sa podarilo na tomto stretnutí povedať si niečo o príbuznom hmyze - čmeliakoch, osách a...

V sobotu 4.mája 2013 sa stretli po prvý krát včelárski nadšenci a začala sa tak písať éra včelárskeho krúžku vo Voderadoch, pod hlavičkou občianskeho združenia Ars Boni. V priestoroch klubovne miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov sa deti spolu s dospelými priúčali prvým teoretickým poznatkom z oblasti včelárstva. Následne si vyskúšali...

Luk je najstaršia strelná zbraň v histórii ľudstva. Streľba z luku je lovecké umenie staré tisíce rokov. V záujme ponúknutia nových voľno časových aktivít pre deti pripravuje občianske združenie ArsBoni, v spolupráci s obcou Voderady a Archery club Geronimo lukostrelecký krúžok. Moderné dejiny luku ako športu sa začali písať začiatkom 20.storočia,...

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom zorganizovalo aj tohto roku podujatie Noc s Andersenom. Do tohto medzinárodného podujatia sme sa zapojili už po piaty krát a v túto noc spalo-nespalo v 1298 knižniciach približne 59.073 detí. Podujatie je venované Hansovi Christianovi Andersenovi. V našej knižnici nocovalo 19 detí. Po...

Občianske združenie Ars boni v spolupráci so Základnou umeleckou školou vo Voderadoch usporiadalo v nedeľu 24.februára 2013 netradičné divadelné predstavenie s názvom "Bez matky to nejde". Tradícia divadelných predstavení v našej obci neexistuje, a preto usporiadanie takéhoto podujatia bolo novou výzvou pre organizátorov ako aj pre širokú...

Tesne pred najkrajšími sviatkami v roku - Vianocami sa uskutoční tradičný vianočný koncert. Dňa 22.decembra 2012 o 18,00 hodine sa vo farskom kostole vo Voderadoch predstaví symfonický orchester z Banskej Bystrice krásnym vianočným pásmom. Ako každý rok aj náš spevácky zbor Prameň obohatí toto vystúpenie novým programom. Po koncerte v kostole...

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom tohto roku usporiadalo Noc duchov a strašidiel. Podujatia sa zúčastnilo 12 detí a 2 dospeláci. Po príchode detí do knižnice a vybalení vecí sme sa oboznámili s programom večera. Spoločne sme si prečítali zaujímavosti o sviatku Halloween. Deti sa dozvedeli ako a kde vznikol tento sviatok....

V rámci podujatia Umelecký festival Rukami a srdcom ste mali možnosť vidieť prezentáciu Občianskeho združenia Ars Boni. Cieľom prezentácie bola ukážka už zozbieraných exponátov pre vybudovanie špeciálneho múzea vo Voderadoch. Exponáty boli zozbierané od rôznych darcov z Voderád a tvoria ich rôzne odevy (obuv), nábytok, dekoračné predmety, domáce...

Na umeleckom festivale Rukami a srdcom ste si mali možnosť prezrieť výstavu fotografií z amatérskej FOTOsúťaže. Organizátorom fotosúťaže bolo Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom. Súťaže sa zúčastnilo 21 súťažiacich, spolu 103 fotografií. Súťažné fotografie vyhodnotil profesionálny fotograf p. Babka a vybral tri víťazné...

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s obecným úradom vyhlasuje druhý ročník súťaže pre neprofesionálnych fotografov. Súťažné fotografie budú vystavené na vianočnom koncerte v kultúrnom dome vo Voderadoch. Hlavným motívom súťaže je zachytiť nevšedné pohľady a okamihy zo života Voderád a nájdenie čo najstaršej historickej fotografie Voderád....

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom ešte v decembrovom voderadčanovi vyhlásilo súťaž pre neprofesionálnych fotografov z obce a okolia. Téma bola ľubovoľná. S napätím sme očakávali, či sa do súťaže prihlási aspoň pár odvážlivcov nakoniec máme 21 súťažiacich, a spolu 103 fotografií. Ars Boni oslovilo profesionálneho fotografa...

V obecnej knižnici vo Voderadoch dňa 30. marca 2012 spali - nespali nielen knihy, ale aj 16 detí a dve dospeláčky. Už po štvrtýkrát sa naša knižnica zapojila do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. Počas tejto noci na Slovensku strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc v 191 knižniciach spolu 7800 detí. Úspešné podujatie na podporu čítania sa...

Jednou z aktivít občianskeho združenia Ars Boni je zakúpenie staršieho koncertného krídla a jeho repasovanie pre potreby žiakov Základnej umeleckej školy vo Voderadoch pobočky Cífer. Koncertné krídlo je potrebnou zložkou pri realizácii akéhokoľvek koncertu. Myšlienka realizácie kúpy krídla vyplynula zo súčasnej situácie, kedy škola disponuje iba...

Občianske Združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom vo
Voderadoch vyhlasuje fotografickú súťaž pre neprofesionálnych fotografov

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!