Občianske združenie Ars Boni

919 42 Voderady 474

IČO:  37 836 111

DIČ:  2021632954

Č.účtu:  262 680 4034 / 1100

IBAN: SK39 1100 0000 0026 2680 4034

Tatra banka Trnava

Mail:  ozarsboni@gmail.com

Mgr. art. Michal Matejčík, štatutárny zástupca

Tel : +421 908 477 401