Včelársky krúžok IV

25.05.2013

Včielka je veľmi pracovitá. A takmer každý vie odpovedať na otázku: "čo včielky robia?" , že zbierajú med. To iste áno. Ale my po dnešnom krúžku už vieme, že včielky majú prácu pekne rozdelenú v závislosti od ich veku. Po vyliahnutí sa, keď im hovoríme "mladušky" pekne upratujú svoju vlastnú bunku, aby bola pripravené pre iné čielky. O pár dní na to sa stávajú kŕmičkami včelieho plodu, neskôr stavebníčkami plástov, upratovačkami spoločných priestorov úľa, strážkyňami letáča a až neskôr zásobo- vačkami, ktoré zbierajú nektár, peľ, živice a vodu. Práve o nutnosti zabezpečenia vody, spôsobe využívania prírodných zdrojov ako aj umelých napájadiel bola venovaná ďalšia časť krúžku. Spoločne sme sa zabavili najmä na tom, ako sme kreslili obrázky včiel s vymyslenými profesiami, ktoré včielky určite robiť nebudú - ako napríklad včielka
telefonistka, šoférka, predavačka a mnohé ďalšie. Výkresy si vystavíme v klubovni a najvtipnejší námet samozrejme odmeníme, rovnako ako sme už priamo na krúžku odmenili tých, ktorí ako prví vymysleli a nakreslili najviac "nereálnych povolaní" pre včielky. Ukázali sme si "oplodniačik", pomocou ktorého vychovávame nové kráľovné a vyhlásili sme dlhodobú úlohu zbierať fotografie kvitnúcich rastlín a stromov, z ktorých chceme postupne vytvoriť zaujímavú databázu. Pri tom sme si povedali o mnohých rastlinkách a stromoch, ktoré v našej oblasti poskytujú nektár a peľ. A keďže našou úlohou ako mladých včelárov je aj to, aby včielky mali do budúcna zabezpečené dostatok "paše" a svojim prístupom chceme vyjadriť svoj pozitívny vzťah k prírode ako takej, dohodli sme sa, že na najbližšom stretnutí posadíme spoločne náš prvý strom. Veríme, že sa nám naše predsavzatie podarí uskutočniť.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!