Noc s Andersenom

05.04.2013

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom zorganizovalo aj tohto roku podujatie Noc s Andersenom. Do tohto medzinárodného podujatia sme sa zapojili už po piaty krát a v túto noc spalo-nespalo v 1298 knižniciach približne 59.073 detí. Podujatie je venované Hansovi Christianovi Andersenovi. V našej knižnici nocovalo 19 detí. Po príchode si všetci povybaľovali svoje veci,deti sa rozdelili do dvoch skupín a začalo sa pracovať. Prvou úlohou bolo nakreslenie erbu a vymyslenie názvu skupiny. Po oboznámení sa s programom sme sa poobliekali a išli sme von pohľadať náš strom Rozprávkovník.Tohto roku sme mu kvôli nepriaznivému počasiu nečítali rozprávku, ale deti mu zaspievali ľudové piesne a zatancovali. Pospomínali sme na prvú rozprávkovú noc, keď sme náš stromček posadili. Porozprávali sme deťom ako toto podujatie vzniklo, ktoré deti ako nocovali ako prvé. Potom sme sa vybrali na detské ihrisko hľadať stratené vajíčka. Po návrate do knižnice sme si trochu odpočinuli a posilnili sme sa dobrou večerou. Takto posilnení sme sa pustili do riešenia úloh, ktoré boli ukryté vo vajíčkach. Počas noci nás navštívil aj pán starosta a predseda Občianskeho združenia Ars Boni, pán Matejčík, ktorý priniesol deťom list. Po jeho otvorení sme zistili, že je niekde ukrytý poklad. V liste sme našli aj kľúč, ktorým sme si otvorili bránu k pokladu.Podľa indícií sme poklad nakoniec našli. Po vyčerpávajúcom hľadaní sme sa posilnili bábovkou. Ďalej nasledovalo hlasné čítanie rozprávok, riešenie kvízov a tiež sme tvorivo písali rozprávky na ľubovoľné témy. Tie si deti potom nahlas čítali. Samozrejme na záver sme si zatancovali na diskotéke. Deti sa uložili na spánok a pred spaním sme si ešte prečítali rozprávku. Všetci boli unavení ,tak čoskoro knižnica stíchla a ponorila sa do hlbokého spánku. Po prebudení si deti pobalili svoje veci a spoločne si porozprávali zážitky z noci. Deti odchádzali domov trochu unavené, ale spokojné. Každý si okrem krásnej knižky s venovaním odniesol domov aj množstvo zážitkov, ktoré prežil spoločne so svojimi kamarátmi. Už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávkovú noc, ktorá sa uskutoční v piatok 4. apríla 2014. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii tohto podujatia.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!