Ars Boni - občianske združenie

pôsobí vo Voderadoch od roku 2011. Na začiatku vzniku bola myšlienka mladých a kreatívnych ľudí spojiť, zastrešiť a koordinovať aktivity súvisiace s rozvojom obce Voderady. Tu niekde má korene aj názov združenia, ktorý vznikol z dvoch latinských slov „ars" - umenie a „boni" dobro (teda umenie dobra, dobrého...) Vznikom združenia sa oficiálne položili základy pre ďalší rozvoj aktivít, dovtedy vykonávaných individuálne, alebo s neformálnou výpomocou. Nosná myšlienka a poslanie vyzdvihuje dobro, objavuje ho v ľuďoch a šíri ďalej. Pracuje rukami a srdcom a vďaka tomu môže rozvíjať túto myšlienku... Ars Boni je inšpirované logom umeleckého festivalu „Rukami a srdcom", ktorého základom je päť prstov na ruke. Tie predstavujú päť nosných myšlienok fungujúcich samostatne, a sú zároveň spojené dlaňou držiacou srdce.

Cieľom je zastrešiť všetkých ľudí, ktorí majú záujem niečo nové vytvoriť pre dobro nás všetkých.

Nosné myšlienky Ars Boni:

  1. História a odkazy našich predkov
  1. Kreativita a tvorivosť
  1. Zmysluplné využitie voľného času
  1. Kultúra a umenie
  1. Podpora talentov

Na to, aby občianske  združenie mohlo napĺňať svoje ciele, potrebuje veľa zanietenia, podpory a úsilia od všetkých spolupracovníkov, dobrovoľníkov a občanov obce Voderady. Nehľadíme na vek či vzdelanie našich priaznivcov, pretože veríme, že predovšetkým dobrá myšlienka je základom veľkých činov. Hľadáme dobro v ľuďoch, lebo každá myšlienka stojí a padá na vôli ľudí. Oceníme každú pomocnú ruku. Vaša podpora a pomoc je pre nás dôležitá.