o nás

Ars Boni - občianske združenie

pôsobí od roku 2011. Na začiatku vzniku bola myšlienka spojiť mladých a kreatívnych ľudí, zastrešiť a koordinovať aktivity smerujúce k rozvoju neziskových kreatívnych činností v regióne a následne na celoslovenskej úroveni. Tu niekde má korene aj názov združenia, ktorý vznikol z dvoch latinských slov "ars" - umenie a "boni" dobro (teda umenie dobra, dobrého...) Vznikom združenia sa oficiálne položili základy pre ďalší rozvoj aktivít, dovtedy vykonávaných individuálne, alebo s neformálnou výpomocou. Nosná myšlienka a poslanie vyzdvihuje dobro, objavuje ho v ľuďoch a šíri ďalej. Pracuje rukami a srdcom a vďaka tomu môže rozvíjať túto myšlienku... Ars Boni je inšpirované logom umeleckého festivalu "Rukami a srdcom", ktorého základom je päť prstov na ruke. Tie predstavujú päť nosných myšlienok fungujúcich samostatne, a sú zároveň spojené dlaňou držiacou srdce.

Cieľom je zastrešiť všetkých ľudí, ktorí majú záujem niečo nové vytvoriť pre dobro nás všetkých.

Nosné myšlienky Ars Boni:

Na to, aby občianske združenie mohlo napĺňať svoje ciele, potrebuje veľa zanietenia, podpory a úsilia od všetkých spolupracovníkov a dobrovoľníkov. Nehľadíme na vek či vzdelanie našich priaznivcov, pretože veríme, že predovšetkým dobrá myšlienka je základom veľkých činov. Hľadáme dobro v ľuďoch, lebo každá myšlienka stojí a padá na vôli ľudí. Oceníme každú pomocnú ruku. Vaša podpora a pomoc je pre nás dôležitá.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!