Voľný čas

Zmysluplné využitie voľného času

Hlavný cieľ: záujmové krúžky, výlety, športové aktivity, súťaže, letné denné tábory

Hlavným problémom súčasnej mládeže je nesprávne využívanie voľného času. Deti trávia svoj voľný čas pri počítačových hrách a sledovaním televízie. Nevedia ho využiť žiadnou zaujímavou aktivitou a činnosťou. Jednou z možností ako sa spolupodieľať na vývoji mládeže je poskytnúť im priestor a možnosti na realizáciu svojich záľub a rozvíjať v nich talent a zručnosti. Hlavným cieľom je ukázať deťom a mládeži ako sa dá zmysluplne využívať voľný čas.

Zameranie:

Za účelom naplnenia nášho poslania chceme vytvárať možnosti pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže organizovaním záujmových krúžkov, výletov, súťaží a podobných aktivít.

Záujmové krúžky:

Na to, aby občianske združenie mohlo napĺňať svoje ciele, potrebuje veľa zanietenia, podpory a úsilia od všetkých spolupracovníkov, dobrovoľníkov a občanov obce. Veríme, že predovšetkým dobrá myšlienka je základom veľkých činov. Oceníme každú pomocnú ruku.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!