Tóny akordeónu zneli Sládkovičovom

01.05.2016

Spojená škola v Sládkovičove spoločne so Združením akordeonistov Slovenska a občianskym združením Ars boni tento rok usporiadala prvý ročník celoslovenskej akordeónovej súťaže umeleckých škôl. Myšlienka usporiadať súťaž vyplynula z každoročných stretnutí učiteľov akordeónovej hry, ktoré iniciuje Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Pedagógovia zo všetkých stupňov umeleckého vzdelávania tak získali príležitosť porovnať kvalitu svojej práce, ako aj získať prehľad o nových trendoch vo vzdelávaní.

Akordeonisti sa stretli v Sládkovičove hlavne vďaka nadštandardným podmienkam, ktoré vytvorilo mesto Sládkovičovo, Spojená škola a občianske združenia Ars boni.

V piatok 29.apríla sa v Sládkovičove stretlo 70 súťažiacich akordeonistov spoločne so svojimi pedagógmi, rodičmi a inými pozorovateľmi. Celkovo tak na podujatie do Sládkovičova prišlo viac ako 120 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska. Najvzdialenejší súťažiaci merali cestu až z Vranova nad Topľou. Poniektorí pricestovali už večer pred súťažou, aby boli na druhý deň dostatočne oddýchnutí. Potešil nás i fakt, že mnohí sa vyjadrili pochvalne i o samotnom Sládkovičove. Veľmi milo ich prekvapilo, aké je to pekné mesto.

Súťažná prehliadka najlepších slovenských akordeonistov bola svojím formátom jedinečná, nakoľko doposiaľ neexistovala súťaž, na ktorej by sa stretli deti zo základných umeleckých škôl s konzervatoristami a študentmi vysokých škôl. Unikátny punc súťaži dodal aj predseda poroty, ktorý pricestoval až z Budapešti. Organizátori tak pre účastníkov zabezpečili nestranný pohľad odborníka profesora Lászla Erneiy z Lisztovej Akadémie.

Prvý ročník akordeónovej súťažnej prehliadky v Sládkovičove dopadol po všetkých stránkach veľmi úspešne. Ostáva nám už len veriť, že vysoko nastavenú latku v budúcnosti nebudeme podliezať, ale skôr ju zdvíhať vyššie.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!