Evropa pro občany

31.10.2015

Projekt "Společná historie a společná Evropa - cestou, která spojuje" financovala Evropská unie v rámci programu "Evropa pro občany"

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst

Účast: Projekt umožnil setkání 503 občanů, z nichž 67 pochází z města Popudinské Močidlany (Slovenská republika), 72 z města Voderady / občanské sdružení Ars Bony, (Slovensklá
republika
) a 45 pochází z města Vouziers (Francie), 350 pochází z města Ratiškovice / včetně Osvětové Besedy (Česká republika).

Místo/data: Setkání se uskutečnilo v Ratiškovicích, Česká republika od 26/10/2015 do 29/10/2015.

Stručný popis:

Den 26/10/2015 byl věnován slavnostnímu otevření projektu za přítomnosti všech zástupců - partnerů projektu místostarostem obce Ratiškovice. Proběhlo obeznámení účastníků, partnerů, představitelů samospráv s důležitými tématy, které se projektem prolínali:

1. Historie, která nás spojuje (Vytvoření československých legií 1.ČSL prezidentem - T.G. Masarykem, vznik ČSL Republiky)

2. Rozvoj vzájemného porozumění, mezikulturní vzdělávání a solidarita.

3. Rozvoj společenské angažovanosti a dobrovolnictví.

4. Prosazování občanské účasti v procesu tvorby politiky EU

Den 27/10/2015 byl věnován návštěvě Slavkovského bojiště a Muzea. Přijetím na Hodonínské radnici bylo zahájeno setkání představitelů samospráv a občanských sdružení, seznámení se společnou historií 1. světové války, s významem osobnosti T.G. Masaryka a budováním mírové
Evropy po 1. světové válce. Následoval workshop, spojený s volnou diskusí. Účastníci byli rozděleni do menších, národnostne smíšených skupin. Diskutovalo se na témata:

1. Vytvoření československých legií 1. ČSL prezidentem - T.G.Masarykem.

2. Rozvoj vzájemného porozumění, mezikulturní vzdělávání a solidarita.

V odpoledních hodinách účast na pietním aktu u pomníků T.G. Masaryka v Hodoníně za přítomnosti ústavních činitelů, představitelů
městských a obecních samospráv a představitelů i řadových členů občanských sdružení.

Touhle části projektu jsme se snažili zdůraznit silné historické propojení. Byl také věnován vzpomínce na vznik 1. československých legií, založených T.G. Masarykem, které byly vyslány právě do Francie (okolí města Vouziers)

Obohacením byl lampionový průvod francouzských, slovenských a českých účastníků projektu městem ukončený ohňostrojem na
náměstí T.G. Masaryka. Ve večerních hodinách se otevřel prostor na mezikulturní dialog v konferenčním sále Skaláku u tématu národní identity, udržování národních tradic s ukázkou tanců, písní a hudby.

Den 28/10/2015 byl věnován návštěvě města Hodonína, rodiště T.G. Masaryka, provázeno setkáním delegací partnerských obcí a společností. Vzpomínkový akt na společnou historii Čechů a Slováků a uctění památky padlých za 1. a 2. světové války jsme si pŕipomněli
lampionovým průvodem v Ratíškovicích. Závěr dne patřil večernímu vystoupení souborů ze Slovenska, Francouzska a
místních uměleckých těles.

Den 29/10/2015 byl věnován závěrečné konferenci, zhodnocení cílů projektu. Projednání a příprava protokolu další spolupráce Československo
- francouzské společnosti.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!