Kultúra

Kultúra a umenie

Hlavné ciele: Prehlbovať porozumenie v súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Podporovať a rozvíjať umelecké telesá mimo mainstreamového prúdu. Rozvíjať kultúrnu identitu, rešpekt a toleranciu k hodnotám iných kultúr. Rozvíjať schopnosť komunikovať kultúrne.

Iné ciele: V súčasnosti je človek zahltený množstvom pseudoumenia, ktoré žiaľ nemá žiadnu pridanú hodnotu. Súčasná doba môže byť označená ako doba gýču. Prevaha lacného umenia zacieleného na prvoplánové ohúrenie, a nie na hlbšie prežívanie, vytvára človeka, ktorý prestáva rozlišovať medzi hodnotným a bezcenným umením.

Ars Boni sa preto pokúša o organizovanie, spoluorganizovanie a podporu umeleckých smerov a štýlov, ktoré ponúknu prijímateľovi umenia istý druh alternatívy. Nezameriavame sa pri týchto aktivitách len na jedinú oblasť umenia, ale snažíme sa mať širší záber od hudby cez divadlo, film, fotografiu, maľbu, atď.

Spolupracovníci: umelci, učitelia hudby, výtvarnej výchovy, tanca, koncertní umelci, herci.

Koho kontaktovať: Hlavným koordinátorom kultúrno-umeleckej oblasti v združení Ars Boni je Michal Matejčík, ktorého môžete v prípade záujmu kontaktovať na čísle +421 908 477 401.

Ars Boni občianske združenie; Mgr. art. Michal Matejčík; Nová ulica 474/30, 919 42 Voderady 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!