Hlavný cieľ :  záujmové krúžky, výlety, športové aktivity, letné denné tábory

Hlavným problémom súčasnej mládeže je nesprávne využívanie voľného času. Deti trávia svoj voľný čas pri počítačových hrách a sledovaním televízie. Nevedia ho využiť žiadnou zaujímavou aktivitou a činnosťou. Jednou z možností ako sa spolupodieľať na vývoji mládeže je poskytnúť im priestor a možnosti na realizáciu svojich záľub a rozvíjať v nich talent a zručnosti. Hlavným cieľom je ukázať deťom a mládeži ako sa dá zmysluplne využívať voľný čas. Ars Boni je inšpirované myšlienkou „Rukami a srdcom“        

Zameranie :   

Za účelom naplnenia nášho poslania chceme vytvárať možnosti pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže organizovaním záujmových krúžkov, výletov a podobných aktivít.

Záujmové krúžky :

V súčasnosti ponúkame nasledovné krúžky : včelársky krúžok a lukostrelecký krúžok

Na to, aby občianske združenie mohlo napĺňať svoje ciele, potrebuje veľa zanietenia, podpory a úsilia od všetkých spolupracovníkov, dobrovoľníkov a občanov obce. Veríme, že predovšetkým dobrá myšlienka je základom veľkých činov. Oceníme každú pomocnú ruku.