Hudbou proti drogám - pozvanie

24.05.2013 10:50

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s komisiou pre sociálne veci a zdravotníctvo a Obecným úradom Voderady pozýva všetkým bez rozdielu veku na podujatie Hudbou proti drogám, ktoré sa uskutoční v piatok 21. júna 2013 o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu vo Voderadoch. Je pre Vás pripravená prednáška ako alkohol, psychoaktívne látky, patologické hráčstvo alebo iné závislosti ovplyvňujú zdravie a život človeka. Na Vaše otázky budú odpovedať: odborník z kliniky drogových závislostí z Pshychiatrickej nemocnice Philippa Pinela a mladí ľudia z komunitného centra so svojimi skúsenosťami. Ako hostia večera sa predstavia: Bianca Bokorová s akustickým doprovodom Jozefa Veselského a hudobná skupina BOOM z Hlohovca.

Tešíme sa na  Vašu účasť.

Plagát k podujatiu


Späť