Fotosúťaž 1

20.12.2011 11:12


Občianske Združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom vo
Voderadoch vyhlasuje fotografickú súťaž pre neprofesionálnych fotografov

Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným úradom vyhlasuje prvý ročník súťaže pre neprofesionálnych  fotografov, spojenej s výstavou súťažných fotografií na umeleckom festivale Rukami a srdcom 2012. Hlavným motívom súťaže je zachytiť život okolo nás   prostredníctvom nevšedných pohľadov a okamihov, atmosféru denných a ročných období, hry svetla a počasia, netradičné kompozície, stretnutia v čase...

Súťažné podmienky : ·        
Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia.         
Súťažné fotografie treba doručiť do 28. februára 2012 na Obecný úrad vo Voderadoch alebo na mailovú adresu : arsboni@voderady.sk         
Autor môže poslať maximálne 5 farebných resp. čiernobielych fotografií v elektronickom formáte  "JPG"
v rozmere kratšej strany minimálne 1200 pixelov. Autori ocenených snímok získajú ceny venované organizátormi. Zoznam výhercov bude po skončení súťaže zverejnený. Každá fotografia musí obsahovať tieto údaje: názov fotografie, meno a priezvisko, adresu a vek  autora. Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže zverejnením súťažných fotografií, autor zároveň súhlasí, že jeho materiály môžu byť použité
pri propagácii územia, reprodukovaní a publikovaní fotografií bezplatne za účelom propagácie a výstavníckej činnosti s uvedením mena autora.

Tešíme sa na Vaše súťažné fotografia a prajeme dobré svetlo. (AB)


Späť