Fotosúťaž 1 - vyhodnotenie na Umeleckom festivale Rukami a srdcom

28.07.2012 23:28

Na umeleckom festivale Rukami a srdcom ste si mali možnosť prezrieť  výstavu fotografií z amatérskej FOTOsúťaže. Organizátorom fotosúťaže bolo Občianske združenie Ars Boni v spolupráci s Obecným  úradom. Súťaže sa zúčastnilo 21 súťažiacich, spolu 103 fotografií. Súťažné fotografie vyhodnotil profesionálny fotograf p. Babka a vybral tri víťazné fotografie, ktoré získali vecné odmeny.  Ďalšieho víťaza určili členovia Občianskeho združenia Ars Boni. Samozrejme počas festivalu mohli návštevníci hlasovať o najkrajšiu fotografiu. V sobotu po príhovore starostu obce predseda Občianskeho združenia Ars Boni odovzdal všetkým víťazom vecné odmeny. Pre tých, ktorí sa nezúčastnili festivalu Rukami a srdcom prinášame výsledky fotosúťaže :

Cena Ars Boni : Andrej Bachratý, Senec

Cena profesionálneho fotografa p. Babku :

1. miesto Jozef Petrovič, Bíňovce

2. miesto Matúš Mrva, Voderady

3. miesto Peter Matúš, Voderady

Cena divákov :

Matúš Mrva, Voderady

Fotogaléria tu:


Späť