Fotografická súťaž určená neprofesionálnym fotografom

08.10.2013 14:36

Obecný úrad vo Voderadoch v spolupráci s občianskym združením Ars Boni vyhlasuje súťaž pre neprofesionálnych fotografov. Fotosúťaž je spojená s možnosťou prezentovať svoje fotografie v obecných novinách Voderadčan. Hlavným motívom súťaže je zachytenie nevšedných pohľadov a okamihov počas osláv 770.výročia prvej písomnej zmienky o obci Voderady.

Súťažné podmienky:

  • Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez obmedzenia veku

  • Súťažné fotografie treba doručiť najneskôr do 18. októbra  2013 na Obecný úrad vo Voderadoch. Počet súťažných fotografií nie je limitovaný.

  • Súťaž bude realizovaná v dvoch umeleckých kategóriách.

Súťažiaci, ktorý prinesie najviac fotografií automaticky získava cenu v hodnote 100€. Fotografie, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach budú ocenené cenami ( I. cena v hodnote 50€, II. cena v hodnote 30€, III. cena v hodnote 20 €). Poradie výherných fotografií určí odborná komisia.

Víťazné fotografie budú uverejnené v obecných novinách Voderadčan. Zoznam výhercov bude po skončení súťaže zverejnený. Každá fotografia musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko, adresu a vek  autora. Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže, zverejnením súťažných fotografií, autor zároveň súhlasí, že jeho materiály môžu byť použité bezplatne za účelom propagácie a výstavníckej činnosti s uvedením mena autora.


Späť