Hlavný cieľ: vybudovanie špeciálneho múzea v obci Voderady

Iné ciele: tematické besedy, výstavy a prezentácie

Hlavným cieľom je aj naďalej pokračovať v rozbehnutom projekte "Obecné múzeum". Zosumarizovanie čo najväčšieho počtu exponátov a zapojenie  určitého množstva spolupracovníkov (nadšencov) do tohto projektu v širokej vekovej škále.       

Čo bude tvoriť zbierkový fond?
Odevy (obuv), nábytok, dekoračné predmety, domáce potreby, poľnohospodárske a remeselné potreby, ručné potreby (kolovrátok, krosná) a dokumentácia (literatúra, obecné noviny, pohľadnice, fotografie, diapozitívy, audio, video, mapy, rôzne listy - aj fotokópie) a iné.

Zameranie a obdobie:
Hlavne na obec Voderady, ale aj blízke okolie.
Obdobie – nie je rozhodujúce. Mapujeme celé dejiny obce Voderady až do súčasnosti.  Budeme sa snažiť archivovať všetku fotodokumentáciu aj zo súčasnosti.

Kde odovzdávať exponáty a akým spôsobom?
Mgr. Viera Turanská - administrátorka múzea  (0903 414 590)
Alena Morvayová – asistentka administrátora múzea  (0902 594 543)

Noví spolupracovníci
Na to, aby občianske združenie mohlo napĺňať svoje ciele, potrebuje veľa zanietenia, podpory a úsilia od všetkých spolupracovníkov, dobrovoľníkov a občanov obce Voderady. Nehľadíme na vek či vzdelanie našich priaznivcov, pretože veríme, že predovšetkým dobrá myšlienka je základom veľkých činov. Oceníme každú pomocnú ruku. Vaša podpora a pomoc je pre nás dôležitá!